Flygtningefamilier

Sundhedsplejen i Vejle Kommune er med i et nyt integrationsprojekt

"Sundhedsplejersker Styrker Integration"

15 kommuner, herunder Vejle Kommune, 700 sundhedsplejersker og 2.400 flygtningefamilier er med i et nyt, stort integrationsprojekt, der har som mål at opkvalificere 700 sundhedsplejersker landet over med interkulturelle kompetencer og at hjælpe til bedre integration, sundhed og trivsel for flygtninge.

Det treårige projekt er støttet med 21 mio. kr. af Nordea-fonden og er særligt målrettet flygtningefamilier med børn under seks år, som er kommet til Danmark siden 2015 og har fået fast opholdstilladelse her.

Projektets indhold består af fem såkaldte ’besøgspakker’, som i løbet af de næste tre år skal komme ca. 2.400 nytilkomne flygtningefamilier med opholdstilladelse i Danmark til gavn.

Besøgspakkerne indebærer, at flygtningefamilierne får tilbudt flere og længere hjemmebesøg end normalt af ’deres’ kompetenceudviklede sundhedsplejerske inklusiv fuld tolkebistand. Dermed bliver der bliver mulighed for at sætte flygtningene grundigt ind i relevante temaer som tilknytning, opdragelse, kønsroller, sund kost, sprogudvikling, motorik, dagtilbud og skolegang i Danmark.

Sundhedsplejersker i projektet (i Vejle Kommune):

 • Inger Marie Larsen

  Sundhedsplejerske

  Send e-mail
  mobil 29 20 35 22
 • Dorthe Møller

  Sundhedsplejerske

  Send e-mail
  mobil 29 20 35 26
 • Hanne Sloth Bak

  Sundhedsplejerske

  Send e-mail
  mobil 29 20 35 43

Mere viden om Sundhedsplejersker Styrker Integration