Hjer­nen og Hjer­tet - (Live­ N`Learn)

Dit barn deltager i skolens elektroniske udfyldning af klasse- og skolens sundheds billede. Dette gør de i programmet Hjernen og Hjertet x 1 årligt.

Hjerne & Hjertet (tidligere Live’n’Learn) er et evalueringsværktøj, som er udviklet i samarbejde mellem Uddannelse og Læring og Sundhedsplejen i Vejle Kommune.

Accept til at jeres barn deltager, giver I via samtykkeerklæring.


Fra skoleåret 2015/2016 kobles besvarelserne fra eleverne sammen med skolernes Nationale Test,
der foretages imellem januar og april hvert år.

Eleverne besvarer en række spørgsmål om sundhed og trivsel elektronisk. Dette udgør en sundhedsprofil.
Værktøjet giver elever, forældre, lærere og sundhedsplejersker let adgang til informationer om det enkelte barns oplevelse af læring, trivsel og sundhed.
Sundhedsprofilen kan danne grundlag for iværksættelse af sundhedsfremmende indsatser og initiativer, som sundhedsplejersken sikres gennemført i samarbejde med klasselæreren og den enkelte elev eller en gruppe af elever.
Der udkommer på baggrund af Hjernen & Hjertet let gennemskuelige rapporter, som bidrager til, at forældre og professionelle kan handle på de indsamlede oplysninger.
Herved er det en måde at forebygge og forhindre mistrivsel af dit barn i skolen