Faglig viden om os

 • Hvordan er vi uddannet?

  Sundhedsplejerskens arbejde tager udgangspunkt i familiens og barnets ressourcer, understøtter dem og medvirker til at udvikle familiens evne til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med det at have børn.
  Sundhedsplejersker arbejder først og fremmest sundhedsfremmende med vejledning omkring sundhed og de sunde valg.

  Sundhedsplejersken har først en grunduddannelse som sygeplejerske og har erfaring fra mindst 2 afdelinger, bl.a. hjemmepleje, barselsafdeling, børneafdeling, lægepraksis eller børnepsykiatri. På baggrund af dette har hun både viden om forebyggelse af sygdom og om sygdomsbehandling.
  Derefter vælges en specialuddannelse, der tager 1½ år, heraf 2x3 måneder i praktik i en kommune.

 • Tavshedspligt og GDPR

  Sundhedsplejersken har tavshedspligt ifølge Forvaltningslovens §29 og §32.
  Det betyder, at sundhedsplejersken ikke deler oplysninger med andre uden at inddrage forældrene.
  Dog giver Servicelovens §49a mulighed for at drøfte et konkret barn/ung ved et møde én gang.
  Link til Servicelovens §49a.

  Hvad er GDPR?

  GDPR er en forkortelse af General Data Protection Regulation, som er EU´s persondataforordning, der trådte i kraft den 25. maj 2018. 

  Hvorfor GDPR?

  Persondataforordningen er et sæt regler der har til formål at beskytte borgernes persondata. Her skelnes der mellem to former for data - "Persondata" dvs. oplysninger der har at gøre med personens fysiske identifikation. Det kan være data som personens navn, adresse, økonomiske og sociale forhold. "Følsomme persondata" er persondata, som kan f.eks. være oplysninger om personens racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse og filosofiske overbevisninger, samt oplysninger om ens helbred. 

  Hvordan gør vi det?

  Derfor er vi i Sundhedsplejen  i Vejle ekstra opmærksomme på at vi har borgernes udtrykkelige samtykke, når vi behandler deres data. Vi indsamler og anvender kun den data vi har brug for i vores arbejde , og i samarbejde med forældrene. Åbenhed, fortrolighed og diskretion er noget vi går meget op i.   

   

 • Samtykkeerklæring for skolebørn

  Sundhedsplejen arbejder under Sundhedsloven, som foreskriver, at der altid skal indhentes samtykke fra forældrene, når børnene skal ses til de sundhedsorienterende samtaler/undersøgelser ved sundhedsplejersken på skolen.
  Sundhedsplejersken er ansvarlig for, at der foreligger en samtykkeerklæring på det enkelte barn forud for kontakt. Link til samtykkeerklæring.

 • Har vi pligt til at føre journal?

  Sundhedsplejerskerne har altid bærbare computere med til at føre journal ved hjemmebesøg og skolesamtaler. Ved tværfaglige møder, hvor sundhedsplejersken deltager, har hun også pligt til føje et notat i barnets elektroniske journal.
  Forældrene bliver informeret om, hvad der skrives og kan også få udskrift af journalen. I spæd og småbørnssundhedsplejen udleveres Barnets Blade, der kan indsættes i den grønne mappe, forældrene har fået udleveret på fødestedet i region Syddanmark. Heri kan de desuden selv skrive relevante ting ned fra sundhedspleje besøget. Mappen kan medbringes til andre fagpersoner i sundhedsvæsenet – eksempelvis praktiserende læger, tandlæge, speciallæger og ved indlæggelse på sygehus.

 • Interne blanketter til brug for Sundhedsplejen

  Sundhedsplejen anvender en intern blanket til underretninger.

  Som fagperson i Vejle Kommune skal du vælge Windows login.

  Skift login under Skift Logintype

  Skema til underretning

   

   

   

 • Sådan får du adgang til dit barns journal

  Som forældre har du mulighed for at tilgå dit barns journal ved at logge dig på borger.dk - min side.

  Følg vejledningen.

  Husk, at du skal være oprettet som bruger for at få adgang. Hvis ikke du har adgang skal du på borger.dk og oprette dig i systemet. Du skal have bopæl i Vejle Kommune for at gøre det.