Faglig viden om os

 • Hvordan er vi uddannet?

  Sundhedsplejerskens arbejde tager udgangspunkt i familiens og barnets ressourcer, understøtter dem og medvirker til at udvikle familiens evne til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med det at have børn.
  Sundhedsplejersker arbejder først og fremmest sundhedsfremmende med vejledning omkring sundhed og de sunde valg.

  Sundhedsplejersken har først en grunduddannelse som sygeplejerske og har erfaring fra mindst 2 afdelinger, bl.a. hjemmepleje, barselsafdeling, børneafdeling, lægepraksis eller børnepsykiatri. På baggrund af dette har hun både viden om forebyggelse af sygdom og om sygdomsbehandling.
  Derefter vælges en specialuddannelse, der tager 1½ år, heraf 2x3 måneder i praktik i en kommune.

 • Tavshedspligt

  Sundhedsplejersken har tavshedspligt i følge Forvaltningslovens §29 og §32.
  Det betyder, at sundhedsplejersken ikke deler oplysninger med andre uden at inddrage forældrene.
  Dog giver Servicelovens §49a mulighed for at drøfte et konkret barn/ung ved et møde én gang.
  Link til Servicelovens §49a.

 • Samtykkeerklæring for skolebørn

  Sundhedsplejen arbejder under Sundhedsloven, som foreskriver, at der altid skal indhentes samtykke fra forældrene, når børnene skal ses til de sundhedsorienterende samtaler/undersøgelser ved sundhedsplejersken på skolen.
  Sundhedsplejersken er ansvarlig for, at der foreligger en samtykkeerklæring på det enkelte barn forud for kontakt. Link til samtykkeerklæring.

 • Har vi pligt til at føre journal?

  Sundhedsplejerskerne har altid bærbare computere med til at føre journal ved hjemmebesøg og skolesamtaler. Ved tværfaglige møder, hvor sundhedsplejersken deltager, har hun også pligt til føje et notat i barnets elektroniske journal.
  Forældrene bliver informeret om, hvad der skrives og kan også få udskrift af journalen. I spæd og småbørnssundhedsplejen udleveres Barnets Blade, der kan indsættes i den grønne mappe, forældrene har fået udleveret på fødestedet i region Syddanmark. Heri kan de desuden selv skrive relevante ting ned fra sundhedspleje besøget. Mappen kan medbringes til andre fagpersoner i sundhedsvæsenet – eksempelvis praktiserende læger, tandlæge, speciallæger og ved indlæggelse på sygehus.

 • Intern blanket for Sundhedsplejen

  Sundhedsplejen anvender en intern blanket til underretninger.

  Som fagperson i Vejle Kommune skal du vælge Windows login.

  Skift login under Skift Logintype

  Skema til underretning