Mødre­grupper

Sundhedsplejen sammensætter mødregrupper. Kontakt din sundhedsplejerske, hvis du har lyst til at mødes med andre nybagte mødre i dit lokalområde. Indbydelsen bliver sendt som digitalt post, og i mødes på skift hos hinanden.

 • Hvordan bliver en mødregruppe god?
  • Når I lytter til hinanden.
  • Når I respekterer hinandens forskelligheder og behov.
  • Når I møder op hver gang eller I melder afbud.
  • Lad være med at diske op med nybagte boller. Gå forbi bageren på vejen på skift.
  • Lad støvsugeren stå. Der er først en rigtig god grund til at bruge den, når gæsterne er gået.
  • Undgå at sammenligne børnene hele tiden. Hver enkelt barn er unikke.
  • Lav en runde ved 1. møde, hvor I kort præsenterer jer og barnet.
  • Overhold en slags tavshedspligt over for det, I taler om i gruppen.
  • Aftal hvordan I har det med sygdom – hvornår skal I aflyse til værten?
  • Aftal hvordan I ser på det med evt. større søskende, skal de med? Eller skal I forsøge at få dem passet?
  • Når I mødes hyppigt, for eksempel ugentligt eller hver 14. dag.