Hjælp og vejledning med Marte Meo metoden

Marte Meo er en vejledningsmetode til forældre, hvor man kan sætte fokus på vanskelige hverdags situationer mellem barn og forældre ved hjælp af videoklip. Marte Meo betyder ”ved egen kraft”.

Kan du/I, som forældre, genkende nogle af følgende situationer?

 • Det er svært at få jeres barn til at spise og stemningen ved måltidet bliver dårlig.
 • I oplever, at I bruger meget tid på at skælde ud, og at det er svært at få jeres barn til at høre efter.
 • I synes jeres lille barn græder meget.
 • I finder det svært at putte jeres barn.
 • I oplever, at jeres børn skændes ofte og driller hinanden.
 • I synes ikke jeres barn kan finde ud af at lege selv.
 • I oplever jeres barn er pjevset og vil hjælpes med alting, selvom barnet godt kan selv.


I disse situationer kan være Marte Meo være en hjælp. I Vejle Kommune er det gratis at få et Marte Meo forløb.

Hvordan udføres Marte Meo?

En hverdags situation optages på video. Marte Meo terapeuten udvælger klip, der viser muligheder for, hvordan I som forældre kan løse jeres problemer.

Ud fra de valgte klip får I konkrete opgaver, som I kan arbejde med til næste gang, hvor terapeuten kommer på besøg og optager nye klip.

Et forløb består ofte af 3-5 optagelser.

Kontakt disse sundhedsplejersker og Marte Meo terapeuter, hvis du/I gerne vil prøve Marte Meo.

Anette Pedersen Sundhedsplejerske
Send e-mail mobil 29 20 35 24
Mette Steen Petz Sundhedsplejerske
Send e-mail mobil 24 67 26 30
Dorothea Schäfer Sundhedsplejerske
Send e-mail mobil 20 34 99 36

Marte Meo - sundhedspleje med billeder

 • Hvad er Marte Meo?

  Marte Meo er en vejledningsmetode, hvor man bruger små filmklip til at fortælle om barnet og fremhæve det i samspillet, som støtter barnets udvikling. Samspil er det, der sker, når mennesker er sammen. Filmoptagelserne gør det muligt at vejlede ud fra et fælles billede. Udgangspunktet for vejledningen er de. som familien eller den professionelle ønsker hjælp til. 

 • Hvornår kan Marte Meo anvendes?

  Metoden kan bruges, når det er svært at forstå barnet. Den kan bruges til at få øje på, hvad børn giver udtryk for med deres adfærd. 
  Det kan være:

  • Et spædbarn, der græder meget. 
  • Et barn, der har svært ved at lege med andre.
  • Et barn med spiseproblemer.
  • Opdragelse og andre samspilssituationer. 
 • Hvad betyder Marte Meo?

  Marte Meo betyder "ved egen kraft". Marte Meo bygger på, hvad der sker i kommunikationen mellem børn og voksne. Det er netop dét, som forældre gør naturligt, der tillægges betydning. 

 • Hvordan bruges Marte Meo?

  En sundhedsplejerske, der er uddannet Marte Meo terapeut, filmer i hjemmet eller i institutionen. Almindelige hverdagssituationer filmes. Det kan f.eks. være, mens den voksne pusler barnet, mens barnet spiser, eller når barnet leger. Efterfølgende ses på øjeblikke, hvor samspillet er udviklende for barnet. Ud fra dette vejledes forældre eller personale i, hvad barnet har brug for. Filmen kan efter aftale gives til forældrene eller slettes. 

Marte Meo til præmature - sundhedspleje med billeder

 • Marte Meo til præmature børn

  Til forældre med børn født mellem uge 32 og 37 tilbydes "Sundhedspleje med billeder"

  Baggrunden er, at præmature børn har fået en anderledes start på livet end fuldbårne børn. 
  En sundhedsplejerske, der er uddannet Marte Meo terapeut, filmer barnet sammen med en forældre ved 2, 4 og 8 måneders alderen. Efterfølgende ser en af forældrene og sundhedsplejersken filmen sammen, og taler om hvad barnet giver udtryk for, og hvad der er udviklingsstøttende for barnet. Vi ser efter små detaljer, der viser, hvad barnet kan og vil fortælle. Målet er at styrke båndet mellem forældre og barn og støtte barnets udvikling.
  Filmen kan efter aftale gives til forældre eller slettes. 

   

 • Tilbud til præmature børn

  Ved 2 måneder er fokus på øjenkontakt og tilknytning. Der filmes, hvor en af forældrene skifter barnet. 

  Ved 4 måneder er fokus på barnets selvudvikling, og hvad barnet gør og giver udtryk for. Der filmes, hvor en af forældrene er sammen med barnet på gulvet. 

  Ved 8 måneder er fokus på barnets behov for positiv ledelse og anvisninger. Der filmes en situation, hvor en af forældrene skifter barnet eller giver mad. 

   

 • Forældre siger

  "man ser sig selv og barnet fra en anden vinkel" 

  "små ting er betydningsfulde for barnet" 

  "at få øje på de gode ting er det, besøget handler om" 

  "det virker på en anden måde at se film frem for kun at snakke om det" 

Pjecer til print vedr. hjælp og vejledning med Marte Meo metoden

Marte Meo - sundhedspleje med billeder
Marte Meo til præmature