Sundhedsplejen arbejder som normalt - dog med følgende forbehold

Sundhedsplejen arbejder som normalt

  • Alle sundhedsplejersker besøger alle familier med børn mellem 0-1 år. Før besøg kontaktes spædbørnsfamilier telefonisk for at spørge til COVID-19 symptomer.  
  • Ammerådgivning tilbydes kun telefonisk indtil den 5. april 2021
  • Fødselsdepressionsgrupper er genoptaget med små hold af 4 mødre og 1 sundhedsplejerske.
  • Mødregrupper sættes i gang, dog fraråder vi fysiske møder, men opfordrer til virtuelle mødregrupper
  • Sundhedssamtalerne med elever i skolerne fra 0-9 klasse aftales med hver enkelt elev samt deres forældre 

 

Vi aflyser aktiviteter i Sundhedsplejen indtil 5. april 2021

  • Åben Konsultation 
  • Grupperne - Ung mor, sårbar mor og mødregruppen Solsikken
  • Forældrekurserne "Forstå mig nu"