Sundhedsplejen arbejder som normalt - dog med følgende forbehold

Sundhedsplejen arbejder som normalt

  • Alle sundhedsplejersker besøger alle familier med børn mellem 0-1 år. Før besøg kontaktes spædbørnsfamilier telefonisk for at spørge til COVID-19 symptomer.  
  • Forældrekursus "Forstå mig nu" - Kurset er udsat til foråret
  • Mødregrupper sættes i gang, dog fraråder vi fysiske møder, men opfordrer til virtuelle mødregrupper

 

Vi aflyser aktiviteter i Sundhedsplejen indtil 7. februar 2021

  • Fødselsdepressionsgruppen
  • Ammeklinikken
  • Åben Konsultation 
  • UngSex
  • Alle planlagte sundhedssamtaler med elever i skolerne fra 0.-9. klasse