Bar­nets ­blå ­hus

Barnets Blå Hus i Vejle - et behandlingstilbud til børn fra hjem med alkohol- og stofmisbrug og deres familier

Barnets Blå Hus i Vejle er et specialiseret behandlingstilbud, der henvender sig til børn og deres familier, som er berørt af alkohol- eller stofmisbrug.

Her tilbyder man terapeutiske sessioner, både i grupper og individuelt, for at adressere og håndtere de udfordringer, som børnene og familierne står overfor.

Derudover faciliterer Barnets Blå Hus sociale arrangementer og fællesspisninger for at fremme samhørighed og fællesskab.

Faciliteterne er designet til at skabe et hjemligt og indbydende miljø, hvor børn og familier kan føle sig trygge.

Personalet består af både lønnede medarbejdere og frivillige, som er engagerede i at lytte og hjælpe børnene med at navigere i deres udfordringer.

I Barnets Blå Hus har børnene mulighed for at møde andre i lignende situationer, hvilket kan bidrage til at mindske følelsen af isolation.

Huset er et misbrugsfrit område, og er en del af Blå Kors Danmarks initiativer.

Det er gratis at benytte sig af tilbuddet, og det kræver ingen visitation fra kommunen.

Du kan læse mere om emnet eller finde kontaktoplysningerne ved at trykke her.