Selvbetjening

Her kan du, som forælder give tilladelse til, at dit barn må deltage i sundhedssamtaler og undersøgelser hos sundhedsplejersken på skolen - i hele skoleforløbet. Du kan, som forældre også give tilladelse til, at Sundhedsplejen må indhente eller videresende oplysninger om dit barn.

Samtykke vedr. skole, journal og sundhedsoplysninger

Samtykke vedr. deltagelse i Livsstil og Trivsel

Medicinkort

Forældre kan her udfylde medicinkort til dagtilbud og skole i det tilfælde, hvor barnet har behov for medicin i løbet af dagen.  Medicinkortet bliver herefter sendt til barnets daginstitution eller skole.