Skole­sundheds­pleje

Sundhedsplejersken deltager i det generelle sundhedsfremmende arbejde på skolen og arbejder tæt sammen med skolens lærere og med børnenes forældre. Formålet er, at medvirke til, at børn og unge får en sund opvækst og dermed gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejens opgaver sammen med skolebarnet:

 • at støtte det enkelte barn, så det selv ved, hvad der er sundt og dermed får mulighed for et godt liv
 • at rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom
 • at opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene herom
 • at foreslå hjælp og støtte, hvis der er et behov og måske inddrage andre samarbejdspartnere
 • I hvilke klasser ses dit barn?

 • 0.klasse -Indskolingsundersøgelse

  Alle børn tilbydes indskolingsundersøgelse/sam-tale med sundhedsplejersken.
  Forældrene forventes at deltage - undersøgelsen og samtalen varer ca. 30-45 min. Barnets generelle udvikling og trivsel vurderes ved en sundhedssamtale i fællesskab mellem barn, forældre og sundhedsplejerske.
  Barnet måles, vejes og får undersøgt syn, hørelse og motorik.
  Indkaldelse foregår via skolens forældreintra.

 • 1. klasse –Sundhedssamtale og undersøgelse

  Jeres barn ses af skolens sundhedsplejersken for 2. gang - typisk i slutning af skoleåret.
  Undersøgelsen og samtalen foregår enkeltvis.
  Forældre kan kontakte sundhedsplejersken via forældreintra, såfremt I ønsker at deltage sammen med barnet.
  Barnet måles og vejes. Synsprøve laver vi efter behov.
  I får en indkaldelse via skolens forældreintra.

 • 4.og 6.klasse –Sundhedssamtale og undersøgelse

  Jeres barn ses af sundhedsplejersken. Undersøgelsen og samtalen foregår enkeltvis.
  4.kl.:Barnet måles og vejes. Synsprøve efter behov.
  6.kl.:Barnet måles, vejes og får undersøgt syn. Høreprøve foretages efter behov.
  I får en indkaldelse via skolens forældreintra, hvor forælder og barn, forinden samtalen, udfylder et samtaleark, som barnet tager med til samtalen.

 • 8. klasse –Udskolingsundersøgelse

  Alle elever tilbydes samtale med sundhedsplejersken imens de er 8.klasses elev.
  Eleverne udskoles forskelligt afhængig af, om de går på kommunale skole eller på privatskole.
  -På privatskoler foretages et sundhedseksperimentarium i klassen sammen med sundhedsplejersken og en lærer.
  Efterfølgende får eleven tilbudt en individuel samtale med sundhedsplejersken.
  Det er først og fremmest en samtale om, hvordan den unge har det.
  Der vurderes specielt, om der er helbredsproblemer, der kan have betydning for valg af uddannelse og erhverv.
  -På kommuneskoler tilbydes eleverne en individuel samtale med sundhedsplejersken.
  Samtalen foregår enkeltvis. Det er først og fremmest en samtale om, hvordan den unge har det. Der vurderes specielt, om der er helbredsproblemer, der kan have betydning for valg af uddannelse og erhverv.
  Både på kommuneskoler og privatskoler foretages der syns- og høreprøve, samt højde- og vægtmåling. Farvesyn tjekkes efter behov.

 • Åben konsultation på skolen

  Sundhedsplejersken tilbyder "åben konsultation" - på alle skoler, hvor både forældre og elever kan henvende sig,
  såfremt de ønsker vejledning og støtte i forhold til sundhed, udvikling og generelle trivsel.
  Gennem dialog vil vi gerne medvirke til at understøtte en proces, der fremmer og udvikler dit barns egne ressourcer og handlekompetencer.
  Henvendelse kan ske via forældreintra eller skolens sundhedsplejerske via mail eller telefon.