Hvor­dan ­er ­vi ­ud­dan­net?

Sundhedsplejerskens arbejde tager udgangspunkt i familiens og barnets ressourcer, understøtter dem og medvirker til at udvikle familiens evne til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med det at have børn.

Sundhedsplejersker arbejder først og fremmest sundhedsfremmende med vejledning omkring sundhed og de sunde valg.

Sundhedsplejersken har først en grunduddannelse som sygeplejerske og har erfaring fra mindst 2 afdelinger, bland andet hjemmepleje, barselsafdeling, børneafdeling, lægepraksis eller børnepsykiatri. På baggrund af dette har hun både viden om forebyggelse af sygdom og om sygdomsbehandling.
Derefter vælges en specialuddannelse, der tager 1½ år, heraf 2x 3 måneder i praktik i en kommune.