Har ­vi ­pligt ­til ­at ­føre ­jour­nal?

Det korte svar er ja!

Sundhedsplejerskerne har altid bærbare computere med til at føre journal ved hjemmebesøg og skolesamtaler.
Ved tværfaglige møder, hvor sundhedsplejersken deltager, har han/hun også pligt til føje et notat i barnets elektroniske journal.
Forældrene bliver informeret om, hvad der skrives i journalen og kan altid bede om at få tilsendt deres barns journal med digital post (e-boks) ved egen sundhedsplejerske.

Som forældre har du også mulighed for selv at tilgå dit barns journal ved at logge dig på min side på borger.dk - vælg mine data - vælg børn. 

Husk, at du skal være oprettet som bruger for at få adgang. Hvis ikke du har adgang skal du på borger.dk og oprette dig i systemer. Du skal have bopæl i Vejle Kommune for at gøre det.