Vo­res ­vil­de ­kli­ma­vej

I Sundhedsplejen arbejder vi med initiativer og indsatser, som relaterer sig til klima, bæredygtighed og biodiversitet. Vi kalder det vores vilde klimavej ...

Beskrivelse af status - hvad gør vi allerede? Hvad kan vi blive bedre til?

 • Affaldssortering

  I Sundhedsplejen har vi affaldssortering i vores fælles kantine og på alle kontorer. 
  Vi har løbende fokus på korrekt sortering med nudging. 

 • Pap og ikke plastik

  Vi har udskiftet alle plastikkrus med papkrus. 
  Vi har løbende fokus på, hvornår vi vælger at bruge papkrus, og hvornår vi vælger porcelænskrus. 

 • Hybrid-biler og cykler

  Vi stiller 2 hybrid-biler, 2 El-cykler og 3 almindelige cykler til rådighed for vores sundhedsplejersker. 
  De bookes internt via Outlook. 
  Der er løbende fokus på, at biler og cykler er ude og køre mest muligt.  

Mål for arbejdet med klimahandleplan 2022

 • Bygninger

  Vi er opmærksomme på, at slukke lyset, når vi forlader et lokale. 

 • Læringsforløb

  Vi spiller klimaspil til vores personalemøde for at øge medarbejdernes bevidsthed om klima og bæredygtighed 

 • Klimahave

  På vores altan er der krukker med insekttiltrækkende blomster og planter med fokus på biodiversitet. 

 • Andet

  Vi bestiller vandflasker til vores personale, som de kan bruge i stedet for glas. 
  Vi bestiller ikke vand på flaske, når vi holder møder.