Sund­heds­plej­ens ­in­ter­ne ­blan­ket­ter

Intern blanket til underretninger

Som fagperson i Vejle Kommune skal du vælge Windows login.

Skift login under Skift Logintype

Skema til underretning

Skema til Konsultation (TCBU)

Dette skema indeholder: 

  • Formålet med mødet; hvorfor har det pågældende sted valgt at indkalde, og hvad ønskes der særligt sparring på.
  • En beskrivelse og evaluering af dagtilbuddet eller skolens egne indsatser og eventuelle øvrige indsatser.


Materiale til en konsultation skal udsendes senest 14 dage før mødets afholdelse.

Forældre deltagelse
Som udgangspunkt deltager forældrene i konsultationen. Hvis forældrene ikke ønsker at deltage, kan forældrenes samtykke til at drøfte bekymringen indhentes, og efterfølgende orienterer skolen forældrene om resultatet af drøftelsen.

Det er også muligt at drøfte en bekymring uden forældrenes deltagelse og samtykke; jf. Servicelovens § 49a., hvis udvekslingen af oplysninger anses for nødvendig som led i det tidlige og forebyggende arbejde om udsatte børn og unge. Dette kan ske én gang. En sag kan også drøftes anonymt.

Anonym konsultation
Hvis du ønsker at konsultationen skal være anonym, skal du ikke udfylde barnets data (navn og cpr.nr. m.m.)

Skema til konsultation