For­ældre­grup­pe

Sundhedsplejen sammensætter forældregrupper. Kontakt din sundhedsplejerske, hvis du har lyst til at mødes med andre nybagte mødre/fædre i dit lokalområde. Indbydelsen bliver sendt som digitalt post, og i mødes på skift hos hinanden.

Hvordan bliver en forældregruppe god?

 • Når I lytter til hinanden.
 • Når I respekterer hinandens forskelligheder og behov.
 • Når I møder op hver gang eller I melder afbud.
 • Lad være med at diske op med nybagte boller. Gå forbi bageren på vejen på skift.
 • Lad støvsugeren stå. Der er først en rigtig god grund til at bruge den, når gæsterne er gået.
 • Undgå at sammenligne børnene hele tiden. Hver enkelt barn er unikke.
 • Lav en runde ved 1. møde, hvor I kort præsenterer jer og barnet.
 • Overhold en slags tavshedspligt over for det, I taler om i gruppen.
 • Aftal hvordan I har det med sygdom – hvornår skal I aflyse til værten?
 • Aftal hvordan I ser på det med evt. større søskende, skal de med? Eller skal I forsøge at få dem passet?
 • Når I mødes hyppigt, for eksempel ugentligt eller hver 14. dag.