For­ældre­grup­per

En forældregruppe består af 4 - 6 mødre/fædre og børn på ca. samme alder fra dit lokalområde, som mødes på skift hos hinanden.

Sundhedsplejen sammensætter forældregrupper og sender en invitation ud i digital post. 
Kontakt din sundhedsplejerske, hvis du har lyst til at mødes med andre nybagte mødre/fædre i dit lokalområde. 

Hvordan bliver en forældregruppe god?

 • Når I lytter til hinanden
 • Når I respekterer hinandens forskelligheder og behov
 • Når I møder op hver gang eller melder afbud
 • I gør ting sammen og kan bruge hinanden uden for gruppen
 • Lad være med at diske op med nybagte boller. Gå forbi bageren på vejen på skift
 • Lad støvsugeren stå. Der er først en rigtig god grund til at bruge den, når gæsterne er gået
 • Undgå at sammenligne børnene hele tiden. Hver enkelt barn er unik
 • Lav en runde ved 1. møde, hvor I kort præsenterer jer og barnet
 • Overhold en slags tavshedspligt over for det, I taler om i gruppen
 • Aftal hvordan I har det med sygdom – hvornår skal man aflyse?
 • Aftal hvordan I ser på det med evt. større søskende, skal de med? Eller skal man forsøge at få dem passet?
 • Aftal hvordan I har det med hunde, katte og andre husdyr 
 • Når I mødes hyppigt, for eksempel ugentligt eller hver 14. dag