Be­søgs­o­ver­sigt

Sundhedsplejersken kan støtte familien med råd og vejledning. Der er mulighed for at drøfte de glæder og bekymringer, der følger med, når man bliver forældre.

Forældre kan snakke med sundhedsplejersken om det, de måske er usikre på – eller bare ønsker råd og vejledning omkring.

Forældrenes spørgsmål og deres overvejelser danner udgangspunktet for snakken.
Sundhedsplejersken deler sin viden og erfaringer med forældrene samt fremkommer med egne observationer og overvejelser.

Sundhedsplejersken undersøger, om barnet trives og udvikler sig som det skal – herunder måler og vejer barnet, samt ser på om familien i øvrigt trives.

Endvidere kan sundhedsplejersken fortælle, hvilke muligheder der er for kontakt til andre samarbejdspartnere. Det kan for eksempel være læge, pladsanvisning, talepædagog, socialrådgiver eller psykolog.

Besøg i hjemmet

 • Er du førstegangsfødende?

  Alle familier med nyfødte børn tilbydes besøg i hjemmet.
  Sundhedsplejen får besked om barnets fødsel fra jordemoderen.

  Vi ringer eller skriver altid først for at aftale en tid, hvor det passer familien bedst.

  Ved førstegangsfødende tilbyder vi følgende besøg:

  Graviditetsbesøg
  Gerne i perioden 24-28 graviditetsuge.

  Barselsbesøg
  På 4.-5. dagen efter fødslen, eller kort tid efter hjemkomsten fra barselsafdelingen.
  Vi aflægger også korte barselsbesøg om lørdagen. 

  Etableringsbesøg 
  Besøget aflægges senest, når barnet er 14-15 dage gammel. 

  3 ugers besøg 

  2 måneders besøg
  I tilbydes at udfylde et spørgeskema, som kan være med til at afklare symptomer på efterfødselsreaktioner eller fødselsdepression. 

  4 måneders besøg

  6 måneders besøg

  Forældreaftener - Forstå mig 7- 9 mdr.
  Barnets følelsesmæssige udvikling er i centrum, når vi inviterer til til to sammenhængende aftener med Forstå mig.
  I vil møde en sundhedsplejerske og en pædagog, som kommer med inspiration til jeres forældreskab og til hvordan I kan støtte jeres barn. 
  Der bliver tid til refleksion og drøftelser med andre forældre. 


  9-11 måneders besøg
  Her er der særlig fokus på opsporing af eventuelle sårbarheder hos barnet, via metoden PUF. Læs mere om PUF længere nede i menuen.

  Forældreaftener - Forstå mig 17 -19 mdr.
  Barnets følelsesmæssige udvikling er i centrum, når vi inviterer til til to sammenhængende aftener med Forstå mig.
  I vil møde en sundhedsplejerske og en pædagog, som kommer med inspiration til jeres forældreskab og til hvordan I kan støtte jeres barn. 
  Der bliver tid til refleksion og drøftelser med andre forældre.

  Forældreaftener - Forstå mig 2½- 3½ år 
  Barnets følelsesmæssige udvikling er i centrum, når vi inviterer til til to sammenhængende aftener med Forstå mig.
  I vil møde en sundhedsplejerske og en pædagog, som kommer med inspiration til jeres forældreskab og til hvordan I kan støtte jeres barn. 
  Der bliver tid til refleksion og drøftelser med andre forældre.

 • Er du flergangsfødende?

  Alle familier med nyfødte børn tilbydes besøg i hjemmet.
  Sundhedsplejen får besked om barnets fødsel fra jordemoderen.

  Vi ringer eller skriver altid først for at aftale en tid, hvor det passer familien bedst.

  Ved flergangsfødende tilbyder vi følgende besøg:

  Graviditetsbesøg
  Gerne i perioden 24-28 graviditetsuge. 

  Barselsbesøg
  På 4.-5. dagen efter fødslen, eller kort tid efter hjemkomsten fra barselsafdelingen.
  Vi aflægger også korte barselsbesøg om lørdagen.

  Etableringsbesøg
  Besøget aflægges senest, når barnet er 14-15 dage gammel.

  2 måneders besøg
  I tilbydes at udfylde et spørgeskema, som kan være med at afklare symptomer på efterfødselsreaktioner eller fødselsdepression.

  4 -5 måneders besøg

  Forældreaftener - Forstå mig 7 - 9 mdr. 
  Barnets følelsesmæssige udvikling er i centrum, når vi inviterer til til to sammenhængende aftener med Forstå mig.
  I vil møde en sundhedsplejerske og en pædagog, som kommer med inspiration til jeres forældreskab og til hvordan I kan støtte jeres barn. 
  Der bliver tid til refleksion og drøftelser med andre forældre.

  9-11 måneders besøg
  Her er der særlig fokus på opsporing af eventuelle sårbarheder hos barnet, via metoden PUF. Læs mere om PUF længere nede i menuen.

  Forældreaftener - Forstå mig 17 -19 mdr.
  Barnets følelsesmæssige udvikling er i centrum, når vi inviterer til til to sammenhængende aftener med Forstå mig.
  I vil møde en sundhedsplejerske og en pædagog, som kommer med inspiration til jeres forældreskab og til hvordan I kan støtte jeres barn. 
  Der bliver tid til refleksion og drøftelser med andre forældre.

  Forældreaftener - Forstå mig 2½- 3½ år 
  Barnets følelsesmæssige udvikling er i centrum, når vi inviterer til til to sammenhængende aftener med Forstå mig.
  I vil møde en sundhedsplejerske og en pædagog, som kommer med inspiration til jeres forældreskab og til hvordan I kan støtte jeres barn. 
  Der bliver tid til refleksion og drøftelser med andre forældre.

 • Hvad fortæller dit spædbarn dig fra fødslen? - Hvad er NBO?

  NBO - the Newborn Behavioural Observation- er en enkel fælles observationsmetode af nyfødtes adfærd i perioden 0-3 måneder. NBO bygger på en forståelse af spædbarnet som kompetent og socialt og er udviklet af psykolog, ph.d. Kevin Nugent og kollegaer på Boston Medical School, Harvard University, Boston, USA. 

  Målet med NBO er at fremme en god tilknytning og relation mellem forældrene og spædbarnet. Dette støttes og styrkes, når sundhedsplejersken taler med forældrene om lige netop deres spædbarn, samtidig med, at I sammen ser på spædbarnet. 

  Gennem NBO bliver forældrene og sundhedsplejersken i fællesskab klogere på spædbarnets adfærd, kropssprog og temperament, så de sammen kan finde gode måder at støtte barnets udvikling på. På den måde kan NBO være med til at støtte forældrene på et tidspunkt, hvor grundlaget for forældreskabet bliver etableret. 

  Sammen med forældrene kigger sundhedsplejersken på og hører til spædbarnets 6 bevidsthedsstadier; dyb søvn, let søvn/drømmesøvn, døsig, vågen, aktiv & vågen samt gråd. 

  1. Dyb søvn er meget vigtigt for spædbarnet, så det kan vokse, hvile og udvikle sig. Den dybe søvn er vigtig for udløsning af væksthormoner og spædbørn er i denne søvn omkring 35-45% af deres søvn. Når barnet er i en dyb søvn, kan det som regel lukke lyde, lys og bevægelser ude og blive ved med at sove. 

  2. Let søvn/drømmesøvn er sat i forbindelse med at forarbejde og gemme information og er knyttet til læring. Spædbørn er i denne søvn omkring 45-50% af deres søvn. 

  3. Døsig er på vej til at falde i søvn eller på vej til at vågne? Ca. 10% af spædbørns søvn består af døsig søvn. Her vil barnet gå over til enten en let søvn eller vågen stadie. Vær opmærksom, vent og se hvad barnet gør. 

  4. Vågen i dette stadie er vigtigt at snakke og lege med barnet. 

  5. Aktiv & vågen det kan være, at barnet har brug for en anden stilling, andet at se på, en pause eller måske noget mad eller føler sig overvældet. 

  6. Gråd når et spædbarn græder, er det vigtigt at holde inde med det, man gør og prøve at trøste barnet. Spædbørn græder sommetider højt og intenst. 

 • Særligt ved 9-11 måneders besøg - PUF

  PUF undersøgelsen skal hjælpe sundhedsplejersker til at blive bedre til at opspore evt. sårbarheder hos børn i 9 – 10 måneders alderen. Sårbarheder som kan afhjælpes med tidlig, kortvarig indsats. Efterfølgende tilbydes barnet og familien støtte og vejledning, hvis der er brug for det.

  PUF tager udgangspunkt i sundhedsplejerskens sædvanlige praksis i 8 – 10 måneders besøget og omfatter opmærksomhed på 8 områder:

  • Søvn
  • Spisning
  • Følelsesmæssige udtryk
  • Nysgerrighed og interesse
  • Opmærksomhed og koncentration
  • Motorisk udvikling og aktivitet
  • Kommunikation og socialt samspil
  • Sprog

   

  PUF – Psykisk Udvikling og Funktion - er en evidensbaseret undersøgelses metode, der er udviklet af danske sundhedsplejersker i samarbejde med småbørnsforskere og folkesundhedsforskere. PUF opruster sundhedsplejerskers indsats i forhold til at få øje på og forebygge mental sårbarhed hos små børn.

 • For tidligt fødte og ved særlige behov - Marte Meo

  Er dit barn født før uge 37 (præmatur) kan du få et overblik vores særlige Marte Meo præmatur tilbud.

  Sundhedsplejersken tilbyder hyppigere besøg til familier med særlige behov. Vi har mulighed for at fortsætte besøgene i hjemmet, indtil barnet begynder i skole.

  I nogle tilfælde kan sundhedsplejersken foreslå, at anvende en arbejdsmåde, der hedder Marte Meo metoden - eller "sundhedspleje i billeder".

  Metoden bygger på små videoklip med børn og forældre, og de bruges til en samtale, om de muligheder der er for at afhjælpe problemet.

  Problemerne kan f.eks. være et spædbarn, der græder meget, et barn, der har svært ved at lege med andre, et barn med spiseproblemer, søskende jalousi eller andre samspilsproblemer.

  Nogle særlige behovs børn fordrer samarbejde med andre faggrupper. Dette sker altid efter aftale med forældre.