Dag­til­bud

Vi giver råd og vejledning til dagplejere, daginstitutioner og skoler om sundhedsfremmende forhold og forebyggelse af sygdom og smittespredning.

Dagtilbud

Alle sundhedsplejerskerne tilbyder at deltage ved et årligt møde i daginstitutionerne i dagtimerne og rådgiver daginstitutioner og dagplejen i generelle sundheds-relaterede spørgsmål.

Rådgivningen kan dreje sig om:

 • Forholdsregler ved smitsomme sygdomme,
 • mad og hygiejne omkring madlavning, 
 • allergi,
 • trivsel og udvikling,
 • hygiejne generelt,
 • sygdomme og administration af medicin,
 • forebyggelse af ulykker og sikkerhed,
 • tegn på omsorgssvigt,
 • indeklima,
 • nyt fra Sundhedsstyrelsen,
 • samarbejde om tidlig indsats over for børn med særlige behov.

Sundhedsplejersken kan, efter aftale og individuel afregning efter DSR's takster, deltage i forældremøder om for eksempel kost, hygiejne eller børns udvikling.

Kontakt til embedslægerne skal altid ske gennem den koordinerende sundhedsplejerske, da det ikke er muligt for institutioner at tage direkte kontakt til embedslægerne.

 

Skoler

Sundhedsplejerskerne tilbyder sparring og rådgivning til personalet på skolerne i generelle sundheds-relaterede spørgsmål.

 

Kontakt:

Du er velkommen til at kontakte den koordinerende konsulentsundhedsplejerske.
Læg gerne en telefonbesked, så ringer vi tilbage hurtigst muligt.

Du er også velkommen til at sende en mail til sundkon@vejle.dk
Mailen tjekkes hver tirsdag kl. 8.00-9.00.