In­fek­tions­syg­dom­me ­hos ­børn ­og ­unge

Vejledning til forældre og personale i dagtilbud og skole om smitterisiko hos syge børn

Hvis barnet bliver sygt af en infektionssygdom, skal man overveje om det kan komme i pasning.
Vi rådgiver og vejleder dagplejere, daginstitutioner og SFO'er med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning. Se vejledningen herunder.

Nyttig viden