Mød­re­grup­pen Sol­sik­ken

Vi tilbyder en alternativ mødregruppe.

Lokalt i Give mødes unge og sårbare mødre med sundhedsplejersker og frivillige hver anden tirsdag i HUSET, Rådhusbakken 9. 

Information om Solsikken 
I Solsikken kan du: 
Få støtte og vejledning tilpasset din situation 
Tage del i hyggeligt samvær
Skabe netværk til andre mødre i området
Høre om forskellige temaer, for eksempel førstehjælp, motorik, kost og tandlæge
Synge sange
Deltage i kreative aktiviteter
Tage med på den årlige udflugt 

Hvem er tovholder? 
Vi er to sundhedsplejersker, Anja og Rebekka, som er tovholdere på mødregruppen. Vi deltager på skift. 
Derudover deltager fire frivillige, Petra, Else, Minna og Lisbeth, som hjælpere på skift. 

Hvem kan deltage? 
Du kan deltage, hvis du: 
Gerne vil møde andre mødre fra dit lokalområde
Har fravalgt en anden mødregruppe

Hvornår og hvor mødes vi? 
Hver tirsdag i lige uger fra kl. 9:30 til 11:30 i HUSET, Rådhusbakken 9, 7323 Give. 
Vi hjælper i fællesskab med borddækning og oprydning efter aktiviteterne. 

Hvordan kan jeg tilmelde mig? 
Kontakt din egen sundhedsplejerske, hvis du gerne vil deltage i Solsikken. Din sundhedsplejerske giver herefter besked til Anja eller Rebekka. Efter tilmelding til din sundhedsplejerske, er du velkommen til at deltage i Solsikken den efterfølgende tirsdag i lige uger. Alle deltagere får en påmindelses SMS dagen før mødregruppen.

Hvem kan jeg kontakte i tilfælde af afbud eller afmelding? 
Kontakt Rebekka på tlf. nr. 24 47 63 41 eller Anja på tlf. nr. 20 23 68 36, hvis du vil melde afbud eller melde dig ud af Solsikken. 

Du er velkommen, vi ses!