Graviditet og børn 0-6 år

Sundhedsplejersken kan støtte familien med råd og vejledning. Der er mulighed for at drøfte de glæder og bekymringer, der følger med, når man bliver forældre.

Forældre kan snakke med sundhedsplejersken om det, de måske er usikre på – eller bare ønsker råd og vejledning omkring.

Forældrenes spørgsmål og deres overvejelser danner udgangspunktet for snakken.
Sundhedsplejersken deler sin viden og erfaringer med forældrene samt fremkommer med egne observationer og overvejelser.

Sundhedsplejersken undersøger, om barnet trives og udvikler sig som det skal – herunder måler og vejer barnet, samt ser på om familien i øvrigt trives.

Endvidere kan sundhedsplejersken fortælle, hvilke muligheder der er for kontakt til andre samarbejdspartnere. Det kan for eksempel være læge, pladsanvisning, talepædagog, socialrådgiver eller psykolog.

 • Besøg i hjemmet

 • Førstegangsfødende og flergangsfødende

  Alle familier med nyfødte børn tilbydes besøg i hjemmet.
  Sundhedsplejen får besked om barnets fødsel fra jordemoderen.

  Vi tilbyder at komme første gang 4.-5. dage efter fødslen eller kort tid efter hjemkomsten fra barselsafdelingen. Vi aflægger også korte barselsbesøg om lørdagen.


  Vi ringer eller skriver altid først for at aftale en tid, hvor det passer familien bedst.

  • Førstegangsfødende:
   Vi tilbyder 7-8  besøg i hjemmet til førstegangsfødende, hvor det sidste besøg er ved 8-10 måneders alderen.

  • Flergangsfødende:
   Vi tilbyder 4 besøg i hjemmet. Det sidste besøg ved 8-10 måneders alderen.
 • For tidligt fødte og ved særlige behov

  Sundhedsplejersken tilbyder hyppigere besøg til familier med særlige behov. Vi har mulighed for at fortsætte besøgene i hjemmet, indtil barnet begynder i skole.

  I nogle tilfælde kan sundhedsplejersken foreslå, at anvende en arbejdsmåde, der hedder Marte Meo metoden - eller "sundhedspleje i billeder". Læs mere om Marte Meo.

  Metoden bygger på små videoklip med børn og forældre, og de bruges til en samtale, om de muligheder der er for at afhjælpe problemet.

  Problemerne kan f.eks. være et spædbarn, der græder meget, et barn, der har svært ved at lege med andre, et barn med spiseproblemer, søskende jalousi eller andre samspilsproblemer.

  Nogle særlige behovs børn fordrer samarbejde med andre faggrupper. Dette sker altid efter aftale med forældre.