Graviditet og børn 0-6 år

Sundhedsplejersken kan støtte familien med råd og vejledning. Der er mulighed for at drøfte de glæder og bekymringer, der følger med, når man bliver forældre.

Forældre kan snakke med sundhedsplejersken om det, de måske er usikre på – eller bare ønsker råd og vejledning omkring.

Forældrenes spørgsmål og deres overvejelser danner udgangspunktet for snakken.
Sundhedsplejersken deler sin viden og erfaringer med forældrene samt fremkommer med egne observationer og overvejelser.

Sundhedsplejersken undersøger, om barnet trives og udvikler sig som det skal – herunder måler og vejer barnet, samt ser på om familien i øvrigt trives.

Endvidere kan sundhedsplejersken fortælle, hvilke muligheder der er for kontakt til andre samarbejdspartnere. Det kan for eksempel være læge, pladsanvisning, talepædagog, socialrådgiver eller psykolog.

 • Besøg i hjemmet

 • Førstegangsfødende og flergangsfødende

  Alle familier med nyfødte børn tilbydes besøg i hjemmet.
  Sundhedsplejen får besked om barnets fødsel fra jordemoderen.

  Vi tilbyder at komme første gang 4.-5. dage efter fødslen eller kort tid efter hjemkomsten fra barselsafdelingen. Vi aflægger også korte barselsbesøg om lørdagen.


  Vi ringer eller skriver altid først for at aftale en tid, hvor det passer familien bedst.

  • Førstegangsfødende:
   Vi tilbyder 7-8  besøg i hjemmet til førstegangsfødende, hvor det sidste besøg er ved 8-10 måneders alderen.

  • Flergangsfødende:
   Vi tilbyder 4 besøg i hjemmet. Det sidste besøg ved 8-10 måneders alderen.
 • Hvad er NBO? ved besøg inden 3 mdr.

  NBO (Newborn Behavioural Observation) er observationer af det nyfødte barns adfærd.

  Relationen mellem barn og forældre støttes og styrkes, når sundhedsplejersken snakker med forældrene om barnet og sætter deres oplevelser i perspektiv.

  Sundhedsplejersken fortæller blandt andet om spædbarnets 6 bevidsthedsstadier via billeder, der vises til forældrene. Herunder beskrives spædbarnets kompetencer på en måde som værdsætter spædbarnets unikke ressourcer og sårbarheder. Forældrene lærer at forstå deres baby på en måde, som støtter dets unikke udviklingsmæssige behov.

 • For tidligt fødte og ved særlige behov

  Sundhedsplejersken tilbyder hyppigere besøg til familier med særlige behov. Vi har mulighed for at fortsætte besøgene i hjemmet, indtil barnet begynder i skole.

  I nogle tilfælde kan sundhedsplejersken foreslå, at anvende en arbejdsmåde, der hedder Marte Meo metoden - eller "sundhedspleje i billeder". Læs mere om Marte Meo.

  Metoden bygger på små videoklip med børn og forældre, og de bruges til en samtale, om de muligheder der er for at afhjælpe problemet.

  Problemerne kan f.eks. være et spædbarn, der græder meget, et barn, der har svært ved at lege med andre, et barn med spiseproblemer, søskende jalousi eller andre samspilsproblemer.

  Nogle særlige behovs børn fordrer samarbejde med andre faggrupper. Dette sker altid efter aftale med forældre.

 • Hvad er PUF ? ved besøg i 9-10 mdr alderen.

  PUF undersøgelsen skal hjælpe sundhedsplejersker til at blive bedre til at opspore evt. sårbarheder hos børn i 9 – 10 måneders alderen. Sårbarheder som kan afhjælpes med tidlig, kortvarig indsats. Efterfølgende tilbydes barnet og familien støtte og vejledning, hvis der er brug for det.

  PUF tager udgangspunkt i sundhedsplejerskens sædvanlige praksis i 8 – 10 måneders besøget og omfatter opmærksomhed på 8 områder:

  • Søvn
  • Spisning
  • Følelsesmæssige udtryk
  • Nysgerrighed og interesse
  • Opmærksomhed og koncentration
  • Motorisk udvikling og aktivitet
  • Kommunikation og socialt samspil
  • Sprog

   

  PUF – Psykisk Udvikling og Funktion - er en evidensbaseret undersøgelses metode, der er udviklet af danske sundhedsplejersker i samarbejde med småbørnsforskere og folkesundhedsforskere. PUF opruster sundhedsplejerskers indsats i forhold til at få øje på og forebygge mental sårbarhed hos små børn.