Graviditet og børn 0-6 år

Sundhedsplejersken kan støtte familien med råd og vejledning. Der er mulighed for at drøfte de glæder og bekymringer, der følger med, når man bliver forældre.

Forældre kan snakke med sundhedsplejersken om det, de måske er usikre på – eller bare ønsker råd og vejledning omkring.

Forældrenes spørgsmål og deres overvejelser danner udgangspunktet for snakken.
Sundhedsplejersken deler sin viden og erfaringer med forældrene samt fremkommer med egne observationer og overvejelser.

Sundhedsplejersken undersøger, om barnet trives og udvikler sig som det skal – herunder måler og vejer barnet, samt ser på om familien i øvrigt trives.

Endvidere kan sundhedsplejersken fortælle, hvilke muligheder der er for kontakt til andre samarbejdspartnere. Det kan for eksempel være læge, pladsanvisning, talepædagog, socialrådgiver eller psykolog.

 • Besøg i hjemmet

 • Er du førstegangsfødende?

  Alle familier med nyfødte børn tilbydes besøg i hjemmet.
  Sundhedsplejen får besked om barnets fødsel fra jordemoderen.

  Vi ringer eller skriver altid først for at aftale en tid, hvor det passer familien bedst.

  Ved førstegangsfødende tilbyder vi følgende besøg:

  • Graviditetsbesøg
   Læs mere om dette her.

  • Barselsbesøg.
   På 4.-5. dagen efter fødslen, eller kort tid efter hjemkomsten fra barselsafdelingen.
   Vi aflægger også korte barselsbesøg om lørdagen.

  • Etableringsbesøg.
   Besøget aflægges senest, når barnet er 14-15 dage gammel.

  • 2 måneders besøg.
   I tilbydes at udfylde et spørgeskema, som kan være med at afklare symptomer på efterfødselsreaktion/fødselsdepression.

  • 4 måneders besøg.

  • 6 måneders besøg.

  • 9-11 måneders besøg.
   Her er der særlig fokus på opsporing af eventuelle sårbarheder hos barnet, via metoden PUF. Læs mere om PUF længere nede i menuen.
 • Er du flergangsfødende?

  Alle familier med nyfødte børn tilbydes besøg i hjemmet.
  Sundhedsplejen får besked om barnets fødsel fra jordemoderen.

  Vi ringer eller skriver altid først for at aftale en tid, hvor det passer familien bedst.

  Ved flergangsfødende tilbyder vi følgende besøg:

  • Barselsbesøg.
   På 4.-5. dagen efter fødslen, eller kort tid efter hjemkomsten fra barselsafdelingen.
   Vi aflægger også korte barselsbesøg om lørdagen.

  • Etableringsbesøg.
   Besøget aflægges senest, når barnet er 14-15 dage gammel.

  • 2 måneders besøg.
   I tilbydes at udfylde et spørgeskema, som kan være med at afklare symptomer på efterfødselsreaktion/fødselsdepression.

  • 9-11 måneders besøg.
   Her er der særlig fokus på opsporing af eventuelle sårbarheder hos barnet, via metoden PUF. Læs mere om PUF længere nede i menuen.
 • Hvad fortæller dit spædbarn dig fra fødslen?

  NBO (Newborn Behavioural Observation) er observationer af det nyfødte barns adfærd.

  Metoden bruges i et af de første 3 hjemmebesøg.

  Sundhedsplejersken fortæller blandt andet om spædbarnets 6 bevidsthedsstadier via billeder, der vises til forældrene.
  Herunder beskrives spædbarnets kompetencer på en måde som værdsætter spædbarnets unikke ressourcer og sårbarheder. Forældrene lærer at forstå deres baby på en måde, som støtter dets unikke udviklingsmæssige behov.

  I kan læse mere om NBO i denne folder.

  Relationen mellem barn og forældre støttes og styrkes, når sundhedsplejersken snakker med forældrene om barnet og sætter deres oplevelser i perspektiv.

   

 • Særligt ved 9-11 mdr's besøg - PUF

  PUF undersøgelsen skal hjælpe sundhedsplejersker til at blive bedre til at opspore evt. sårbarheder hos børn i 9 – 10 måneders alderen. Sårbarheder som kan afhjælpes med tidlig, kortvarig indsats. Efterfølgende tilbydes barnet og familien støtte og vejledning, hvis der er brug for det.

  PUF tager udgangspunkt i sundhedsplejerskens sædvanlige praksis i 8 – 10 måneders besøget og omfatter opmærksomhed på 8 områder:

  • Søvn
  • Spisning
  • Følelsesmæssige udtryk
  • Nysgerrighed og interesse
  • Opmærksomhed og koncentration
  • Motorisk udvikling og aktivitet
  • Kommunikation og socialt samspil
  • Sprog

   

  PUF – Psykisk Udvikling og Funktion - er en evidensbaseret undersøgelses metode, der er udviklet af danske sundhedsplejersker i samarbejde med småbørnsforskere og folkesundhedsforskere. PUF opruster sundhedsplejerskers indsats i forhold til at få øje på og forebygge mental sårbarhed hos små børn.

 • For tidligt fødte og ved særlige behov - Marte Meo

  Er dit barn født før uge 37 (præmatur) kan du læse mere om vores særlige Marte Meo præmatur tilbud her.

  Sundhedsplejersken tilbyder hyppigere besøg til familier med særlige behov. Vi har mulighed for at fortsætte besøgene i hjemmet, indtil barnet begynder i skole.

  I nogle tilfælde kan sundhedsplejersken foreslå, at anvende en arbejdsmåde, der hedder Marte Meo metoden - eller "sundhedspleje i billeder". Læs mere om Marte Meo.

  Metoden bygger på små videoklip med børn og forældre, og de bruges til en samtale, om de muligheder der er for at afhjælpe problemet.

  Problemerne kan f.eks. være et spædbarn, der græder meget, et barn, der har svært ved at lege med andre, et barn med spiseproblemer, søskende jalousi eller andre samspilsproblemer.

  Nogle særlige behovs børn fordrer samarbejde med andre faggrupper. Dette sker altid efter aftale med forældre.

 • Vil du se dit barns journal?

  Som forældre har du mulighed for at tilgå dit barns journal ved at logge dig på borger.dk - min side.

  Følg vejledningen.

  Husk, at du skal være oprettet som bruger for at få adgang. Hvis ikke du har adgang skal du på borger.dk og oprette dig i systemet. Du skal have bopæl i Vejle Kommune for at gøre det.